Tulorekisteri – Matkalla kohti tulorekisteriä

09.04.2018 | Timo Autioniemi

Matkalla kohti tulorekisteriä

EU:n tietosuoja-asetus GDPR:stä on melkein selvitty ja taas mennään. Tervetuloa siis seuraavaksi seuraamaan Tilineloset-ryhmän matkaa kohti tulorekisteriä. Tulemme kevään ja syksyn mittaan jakamaan teille omia kokemuksiamme ja näkemyksiämme tulorekisterin vaikutuksista käsittelemällä aihetta eri näkökulmista. Tässä ensimmäisessä kirjoituksessa tarkastelen aihetta yleisesti sekä yksittäisen tulonsaajan näkökulmasta ja seuraavassa kirjoituksessani keskityn siihen, miten tilitoimiston kannattaa valmistautua tulorekisteriin.

Mikä on tulorekisteri?

Tulorekisterin käyttöönotto perustuu Suomen hallituksen esitykseen (voit tutustua säädösvalmisteluun Valtiovarainministeriön www-sivuilta). Tulorekisterin perustehtävä on todella yksinkertainen, koota tieto yhteen ja välittää se eteenpäin tietoa tarvitseville tahoille. Tulorekisteri ei muokkaa eikä jalosta sinne syötettyä tietoa, vaan se toimii raakadatan välittäjänä.

Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta, joka sisältää kattavat palkka-, eläke- ja etuustiedot yksilötasolla. Sen piiriin tulee kuulumaan noin 2,8 miljoonaa palkansaajaa. Rekisteröityjen tulonsaajien määrä kasvaa noin 4,6 miljoonaan vuonna 2020, kun etuustulot tulevat tulorekisterin piiriin. Yksittäisiä tulorekisteriin talletettavia palkanmaksutapahtumia on Verohallinnon arvion mukaan vuosittain noin 75 mijoonaa ja etuustuloja koskevia maksutapahtumia noin 70 miljoonaa kappaletta. Tiedon tuottajat ilmoittavat tiedot ansiotuloista tulorekisteriin reaaliaikaisesti ja maksukohtaisesti. Ensimmäisessä vaiheessa eli vuodesta 2019 lähtien tulorekisteriin ilmoitetaan palkkatiedot. Vuodesta 2020 alkaen ilmoitetaan myös eläke- ja etuustiedot.

Tulorekisterillä on tarkoitus korvata työnantajien ja etuuksien maksajien nykyisin antamat kuukausi-ilmoitukset, vuosi-ilmoitukset ja erilaiset palkkalaskelmat. Keskitettyyn tulorekisteriin tiedot toimitetaan vain yhden kerran välittömästi palkanmaksun yhteydessä.

Ketkä käyttävät tulorekisterin tietoja?

Reaaliaikainen tulorekisteri tekee oman talouden ja verotuksen ennakoimisesta helpompaa. Suunnitelmien mukaan kaikki palkkatiedot näkyvät järjestelmässä 2019 alusta ja Kelan ja muiden tahojen maksamat etuudet vuoden 2020 alusta lähtien. Rahavirrat liikkuvat kuitenkin niin kuin ennenkin eli vain ilmoittaminen muuttuu.

Vuoden 2019 alusta tulorekisterin tietoja alkavat käyttämään Kela, Työeläkelaitokset ja Eläketurvakeskus (Etk), Työttömyysvakuutusrahasto sekä Verohallinto. Vuonna 2020 käytön aloittavat Koulutusrahasto, Työsuojeluviranomaiset, Temmin hallinnoimat alat, Tilastokeskus, Työttömyyskassat, Vahinkovakuutusyhtiöt ja kunnat – tulorekisteri tulee siis vaikuttamaan merkittävästi julkis- ja kunnallishallinnon toimintaan.

Tulorekisteri yksittäisen tulonsaajan näkökulmasta

Suunnitelmien mukaan tulorekisterissä näkyvät kaikki kaikki palkkatiedot 2019 alusta ja Kelan sekä muiden tahojen maksamat etuudet vuoden 2020 alusta lähtien. Tulonsaajalle mahdollistuu reaaliaikainen kokonaiskuva hänen palkka- ja etuustiedoistaan, ikään kuin kaikki tiedot yhdellä näkymällä. Tulonsaajan omat palkkatiedot, eläketulojen tiedot sekä tiedot maksetuista etuuksista ovat jatkossa helposti saatavilla yhdestä paikasta reaaliaikaisesti.

Palkka- tai muita todistuksia ei jatkossa tarvitse toimittaa jokaiselle viranomaiselle erikseen. Tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa tulonsaaja voi katsoa omia tulotietojaan tai niitä tietoja, joihin hän on saanut valtuutuksen. Tulonsaaja saa ensimmäistä kertaa reaaliaikaisen kokonaiskuvan palkka- ja etuustiedoistaan. Huomioitakoon myös, että tulorekisteri ei luo uusia velvoitteita.

Mielestäni tulorekisteristä on kansalaisille hyötyä eniten silloin, kun pitäisi toimittaa erilaisia palkkaselvityksiä vaikkapa sairauden, työttömyyden tai vanhemmuuden vuoksi maksettavien etuuksien laskemiseksi. Vaikka yhdestä lähteestä säännöllistä kuukausipalkkaa saavan ihmisen arjessa järjestelmä ei tee mullistavia muutoksia, voi siitä olla paljon iloa monesta lähteestä tuloja ja etuuksia saaville.

Väitetään, että reaaliaikaisen tulorekisterin myötä veronpalautukset ja mätkyt jäävät historiaan. Tämä on mielestäni huono uutinen, koska kyllä veronpalautukset ovat monelle käytännössä se ainut keino rahoittaa ylimääräisiä elämänlaatua parantavia hankintoja tai lomamatkoja. Olen myös pannut merkille, että monessa lapsiperheessä koko joulu lahjoineen rahoitetaan veronpalautuksilla.

Tulorekisteri tulee keventämään yritysten hallinnollista taakkaa

Ensi vuoden alusta kaikki maksajat voivat ilmoittaa palkkatiedot tulorekisteriin yhdellä ilmoituksella, joka lähetetään reaaliaikaisesti palkanmaksupäivänä + enintään 5 päivää. Vuosi-ilmoittamisesta siirrytään maksukohtaiseen ilmoittamiseen, jolloin Ilmoittamiseen liittyvät työt jakaantuvat tasaisemmin koko vuodelle. Saman palkkatiedon moninkertainen ilmoittamisvelvollisuus poistuu ja ajassa taaksepäin tehtävien selvittelyjen määrä vähenee – kun tiedot on kerran annettu, ei niitä kysytä enää uudestaan.

Erityisesti yritysten, jotka hoitavat itse palkanlaskennan ja palkkatiedon ilmoittamisen, sekä tilitoimistojen ja muiden palkkahallinnon ulkoistuskumppaneiden on syytä valmistautua nyt keväästä alkaen tulorekisterin tuloon. Tulorekisteri vaatii palkkajärjestelmän muutoksia ja muutokset tulee tehdä vuoden 2018 aikana. Suosittelen varmistamaan palkkajärjestelmän toimittajalta, että tarvittavat muutokset tehdään palkkajärjestelmään ajoissa.

Mitä seuraavaksi?

Meidän yrittäjien kannattaa nyt keväästä alkaen tehdä asiakkaillemme ennakoivaa viestintää tulorekisteristä yrityksiemme sivujen ja uutiskirjeiden kautta. Itse aion hankkia vielä lisää tietoa aiheesta osallistumalla ainakin seuraaviin Verohallinnon tulorekisterihankkeen järjestämiin verkkoseminaareihin:

– 12.4. / Tulorekisteri: Tietojen ilmoittaminen (tutustu webinaariin tästä)
– 8.5. / Tulorekisteri: Tietojen korjaaminen (tutustu webinaariin tästä)
– 16.5. / Tulorekisteri: Tunnistautuminen ja valtuudet (tutustu webinaariin tästä)

Tulorekisteri-kirjoitussarjamme jatkuu seuraavassa ”Miten tilitoimiston kannattaa valmistautua tulorekisteriin” -kirjoituksessa. Suosittelen siis jatkossakin seuraamaan tulevia blogi-kirjoituksiamme, sillä tarjolla on erilaisia näkemyksiä Tulorekisterin vaikutuksista.

Tervetuloa seuraamaan Tulorekisteri-matkaamme Tilineloset-ryhmän blogissa!

Tulorekisteri

 

Kirjoittaja on Tilineloset-ryhmän hallituksen puheenjohtaja, KLT Timo Autioniemi. Timo on digitaalisen taloushallinnon pioneeri, jolla on 40 vuoden kokemus tilitoimistoliiketoiminnasta ja yrittäjyydestä.